Strój / Zbroja

Strój / Zbroja
Arnor

Omówienie elementarnego elementu ekwipunku każdego bogatego woja.

Strój / Zbroja
Szebora
Niniejszy artykuł jest próbą odtworzenia i opisania stroju kobiet słowiańskich mieszkających na terenie dzisiejszej Polski w X-XI wieku.
Strój / Zbroja
Arnor
Opis typowych dla wczesnego średniowiecza tarcz oraz porady na temat ich wykonania.
Strój / Zbroja
Arnor
Wzory i wykroje tych części garderoby oraz ich krótkie opisy.
Strój / Zbroja
Arnor
Opis i charakterystyka hełmów występujących we wczesnym średniowieczu.
Strój / Zbroja
Arnor
Tekst opisujący ten jakże ważny element ubioru każdego mieszkańca Skandynawii.
Strój / Zbroja
Arnor
Tekst opisujący kompleksowo ubiór wczesnośredniowiecznego mieszkańca Skandynawii. Zarówno męski jak i damski.
Strój / Zbroja
Arnor
Opis i charakterystyka pancerza kolczego w różnych wariantach splotów oraz praktyczne porady wraz ze zdjęciami dotyczące samodzielnego wykonania kolczugi.
Strój / Zbroja
Arnor
Tłumaczenie artykułu dotyczącego rodzajów tunik występujących w interesującym nas okresie na terenach zamieszkałych przez wikingów. W tekście zamieszczono także wykroje opisanych modeli.