Imiona i ich znaczenie

Każdy z nas wchodząc do drużyny przybiera imię historyczne, ale czy wszyscy wiedzą co ich imię znaczy? Na pewno nie. Dziś odkryję wam tajemnice imion.
 
Inga

Zasady tworzenia imion

Zaczniemy od imion słowiańskich. Były one nadawane prawdopodobnie w trakcie postrzyżyn i miały magiczne znaczenie – stanowiły wróżbę dla osoby je noszącej. Dzieci do 7 roku życia nosiły imiona 'zastępcze’, które miały chronić je przed złymi mocami (np. Niemój). Imiona słowiańskie miały młodych ludzi jak najlepiej 'zaopatrywać’ w cnoty potrzebne w walce czy radzie plemiennej.

Nadawane imię przy postrzyżynach było złożone i często występowały jako człony pierwsze takie jak: bor-, czi-, raci-, stan-. Dla Słowian duże znaczenie miała sława i mir i dlatego często odnajdywano te słowa z członach imion (Sławomir). Również takim znaczącymi wartościami była rodzina (siemi-) czy stryj, wuj (Sulistryj, Mściwuj).

Dwuczłonowe imiona męskie miały zakończenia:

  • sław od sławy
  • ciech od cieszyć się
  • bor od walki
  • mysł od myśleć
  • rad od radować się
  • gniew, woj, włód od władać
  • mił od miły
  • mir od pokoju
  • wit od pana

Charakterystyczną cechą jest możliwość przestawiania kolejności co może dawać imiona takie jak Sławomir czy Gniewomir.

Imiona kobiece tworzono często dodając końcówkę -a do imiona męskiego jak np. Gniewomira.

Przechodząc do wikińskich imion – małe dzieci dostawały imiona zazwyczaj po zmarłych krewnych, przodkach bądŹ bohaterach-wierzono, że odziedziczą cechy charakteru razem z imieniem. W ten sposób zmarły członek mógł się odradzać na nowo. W nadziei na wybitne cechy często imiona zawierały człony związane z bogami: god-, as-, thor-, frey- czy zwierzętami: Bjorn czy Ulfr.

Oprócz tego istniały dwie główne zasady nadawnia imion: -aliteracja–>wszystkie imiona zaczynały się na tą samą literę -wariacja–>wiązała się z pierwszą bądŹ ostatnią sylabą (i tak ojciec VÄ‚Ĺ geirr miał synów o imionach: VÄ‚Ĺ bjÄ‚Ĺ›rn, VÄ‚Ĺ steinn, VĂŠĹŁormr, VÄ‚Ĺ mundr, lub ojciec AbjÄ‚Ĺ›rn miał synów FinnbjÄ‚Ĺ›rn, GunnbjÄ‚Ĺ›rn, HallbjÄ‚Ĺ›rn, KetilbjÄ‚Ĺ›rn)

Podobnie jak u Słowian większość imion Wikingów była dwuczłonowa jednak nie były to przypadkowe połączenie dwóch elementów. Niektóre człony zawsze pojawiały się jako pierwsze zaś inne tylko jako drugie.

A teraz imiona członków drużyny i co znaczą:
Lesław – osoba mająca być sławą Lechitów
Wojbor – dosłownie: władający walką
Przemysław – przemyślny, inteligenty
Arnor – dosłownie: skrzydła boga
Sigarr – dosłownie: zwycięska armia lub zwycięskie ostrze
Gard – ochrona bądŹ podwórko, dwór
Olaf – a właściwie Olafr to dosłownie przodek, który przybył po następcy
Inga – imię pochodzi od boga Inga
Szebora, Szabora, Wszebora, Świebora, Siabora – imię złożone z członu Wsze- („wszystek, każdy, zawsze”) oraz członu -bora („walczyć, zmagać się”) – „ta, która zawsze podejmuje walkę”.

Spis imion

Słowiańskie imiona żeńskie:

Bądzsława, Biedziesława, Biecsława, Biecława, Biezdziadka, Bogdała, Bogdana, Bogna, Boguchwała, Bogufała, Bogumiła, Bogmiła, Bogusława, Boguwłość, Bogowłość, Boguwola, Bohuwola, Bolemira, Bolesława, Bosława, Borzysława, Bożeciecha, Bożena, Bożysława, Bratumiła, Bratomiła, Bratmiła, Brodzisława, Bronisława, Budzisława

Chwalimira, Chwalisława, Ciechosława, Ciecirada, Ciesława, Cieszysława, Cirzpisława, Czcibora, Cibora, Czasława, Czesława, Czębira, Częstobrona, Częstowojna

Dadzboga, Dalebora, Dalewuja, Damroka, Dąbrówka, Dobiechna, Dobiegniewa, Dobiesława, Dobosława, Dobrawa, Dobrogniewa, Dobromiła, Dobromira, Dobroniega, Dobrosława, Dobrochna, Dobrosułka, Dobrowieść, Dobrowoja, Domaczaja, Domasława, Drogomira, Drogosława, Dziadumiła, Dziesława, Dzisława, Dzirżysława, Dziersława, Dzirsława

Falisława

Gniewosądka, Godzimira, Godzisława, Gosława, Gościrada, Gościsława, Grodzisława, Grzymisława, Grzymsława

Hubysława

Imisława, Izbygniewa

Jagoda, Janczysława, Jarogniewa, Jaromira, Jarosława, Jerosława

Kalina, Kazimiera, Krzesisława, Krzesława

Lechosława, Lesława, Lubomira, Ludomiła, Ludmiła, Ludzimiła, LudŹmiła, Ludomira, Lutosława, Lutochna

Małomira, Mieczysława, Milena, Miłosława, Miłochna, Mirogniewa, Mironiega, Mirosława, Modliboga, Mojmira, Morzysława, Mszczuja, Mścigniewa, Mścisława, Mysława, Myślibora

Naczęsława, Nadzieja, Nasława, Nawoja, Nawojka, Niedomira, Niedamirz, Niegosława, Nieluba, Niemiła, Nieradka, Niesiebądka, Niesiebudka, Niestanka

Pakosława, Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława, Pękosława, Pężyrka, Przeborka, Przedsława, Przecsława, Przecława, Przesława, Przemysława, Przezprawa, Przybycześć, Przybysława

Racibora, Racisława, Racsława, Racława, Ratsława, Recsława, Recława, Retsława, Rasława, Radomiła, Radosława, Radsława, Redsława, Radochna, Radzisława, Rosława, Rościsława, Rzepicha

Samboja, Sędzisława, Siabora, Szabora, Szebora, Sieciesława, Siecsława, Siecława, Siesława, Sięgniewa, Sirosława, Sjęgniewa, Skarbimira, Sława, Sławobora, Sławomira, Smysława, Sobiesława, Stanisława, Stojsława, Stoisława, Stronisława, Strzeżysława, Strzesława, Suligniewa, Sulisława

Ścibora, Świechna, Świętocha, Świebora, Świętomirza, Świętosława, Święcsława, Święsława, ŚwiętożyŹń

Tolisława, Tomiła, Tomira, Tomisława, Tosława, Trzebiesława, Trzebosława, Tworzysława

Ubysława, Uniesława, Unisława

Wacława, Wielisława, Wieńczysława, Wiesława, Więcesława, Więcsława, Więcława, Wirzchosława, Wisława, Witosława, Władysława, Włodzimira, Włościsława, Wojciecha, Wociecha, Wojsława, Wojesława, Wolisława, Wrocisława, Wrocsława, Wszebora, Wszemiła, Wyszeniega, Wyszesława, Wysława

Zbigniewa, Zbygniewa, Zbysława, Zdzisława, Zdziesława, Zwnisława

Żelisława, Żyrborka, Żyrosława, Żywia

Słowiańskie imiona męskie

Bartosz, Budzigniew, Barwin, Barnim, Budzimir, Bądzimir, Budzisław, Budzisz, Bądzisław, Budziwoj, Bellimir, Burysław, Blizbor, Burywoj, Bogdal, Bogdał, Bogdasz, Burzysław, Bogdan, Boguchwał, Bogudar, Bogodar, Bogumił, Bogumilec, Bogumir, Bogurad, Bogusąd, Bogusław, Bogusławiec, Bogusz, Bohusz, Bolebor, Boleczest, Bolemir, Bolemysł, Bolesław, Borysław, Borzymir, Borzysław, Borzywoj, Bożan, Bożebor, Bożeciech, Bożciech, Bożej, Bożek, Boż, Bogieł, Bożen, Bożepor, Bodzepor, Bożydar, Bożysław, Bratumił, Brodzisław, Bronimir, Bronisław, Bronisz, Broniwoj, Brzetysław, Budysław, Budzigniew

Całodrog, Chociebor, Chociemir, Chociesław, Chocisław, Chranimir, Chwalibóg, Chwalibog, Chwalimir, Chwalisław, Ciechomir, Ciechosław, Ciecisław, Ciemysł, Cierpisław Cieszygor, Cieszymir, Ciesimir, Cieszymysł, Cieszyrad, Cieszysław, Czcibor, Cibor, Czcirad, Czedróg, Czedrog, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Cześcibor, Częstobor, Częstogniew, Częstomir, Częstowoj, Czudomir

DadŹbog, Dalebor, Dolebor, Dalegor, Dalemił, Dalemir, Dalmir, Dalisław, Debosław, Dersław, Derwan, Dobiegniew, Dobiemiest, Domiest, Dobiemir, Dobiesław, Dobomysł, Dobrociech, Dobrogost, Dobromierz, Dobromił, Dobromir, Dobrymir, Dobromysł, Dobrymysław, Dobronieg, Dobrosław, Dobrowiest, Dobrowit, Dobrowój, Domamir, Domarad, Domarat, Domasław, Domosław, Domawit, Domowit, Dragimir, Dragisław, Drogomił, Drogomir, Drogomysł, Drogosław, Drogowit, Drożko, Drzewowit, Dzierżykraj, Dzierżymir, Dzierżysław, Dziersław

Falibóg

Gerowit, Gniewomir, Gniewosz, Godzimir, Godzisz, Godzisław, Gorzysław, Gosław, Gostomysł, Gościmił, Gościmir, Gościowit, Gościrad, Gościsław, Gościwit, Grodzisław, Grzymisław

Imisław

Jarema, Jarogniew, Jaromir, Jaropełk, Jaropełek, Jarosław, Jarowit, Jaczewoj

Kagnimir, Kazimierz, Krepimir, Krzesimir, Krzesisław, Krzesomysł, Krzywosąd

Lech, Lechosław, Lelisław, Lesław, Lestek, Leszek, Lubogod, Lubogost, Lubomir, Lubomysł, Lubor, Lubosz, Ludmił, Ludomił, Ludomir, Ludosław, Lutogniew, Lutomir, Lutomysł, Lutosław, Ladysław

Ładysław, Łękomir

Maciej, Masław, Mezamir, Męcimir, Mieczysław, Mieszko, Miesław, Miliduch, Miłogost, Miligost, Miłorad, Miłosław, Miłosz, Miłowan, Miłosław, Miłowit, Mirogniew, Mirosław, Mierosław, Modlibog, Mojmir, Morzysław, Mścibor, Mścidróg, Mścigniew, Mścisław, Mściwój, Mściwoj, Myślibor, Myślimir

Naczesław, Nadbor, Nadmir, Namysław, Nawoj, Niecisław, Niedamir, Niegomir, Niegosław, Niemierz, Niemysł, Niezamił, Niezamysł, Nieznamir, Ninogniew, Ninomysł, Nosisław, Naczesław, Nadbor, Nadmir, Namysław, Niecisław, Niedamir, Niegomir, Niegosław, Niemierz, Niemir, Niemysł, Niezamił, Niezamysł, Nieznamir, Ninogniew, Ninomysł, Nosisław

Olech, Oleg, Osiębor, Ostriwoj, Owietomir,

Prosimir, Przecław, Przedbor, Przedpełk, Przedwoj, Przemił, Przemysł, Przemysław, Przybyczest, Przybygniew, Przybymir, Przybyrad, Przybysław, Przybywoj, Pwlimir, Pakosław, Pakosz, Petrysław, Pęcisław, Pękosław, Prechwał, Pribysław

Racibor, Rocibor, Racimir, Racisław, Radociech, Radogost, Radost, Radomił, Radomir, Radomysł, Radosław, Radowit, Radzim, Radzimir, Radzisław, Radziwoj, Ratimir, Ratomir, Rościgniew, Rościmir, Rościsław, Rozbiwoj

Strzeżywoj, Strzyżywoj, Sulibor, Sulimir, Sulirad, Sulisław, Suliwoj, Swetomir, Swętozar, Sambor, Sawin, Sądomir, Sądosław, Sebesław ,Sędzimir, Sędzisław, Sędziwoj, Sieciech, Szwieciech, Sieciesław, Siemian, Siemił, Siemiodrog, Siemirad, Simirad, Siemisław, Siemomysł, Siemomysław, Siemowit, Sierosław, Siestrzemił, Siestrzewit, Silimir, Skarbimir, Sławobor, Sławbor, Sławomir, Sławomiragniew, Spicymierz, Spicymir, Spycigniew, Spycimir, Spycisław, Stanimir, Stanisław, Stojgniew, Stoigniew, Stojmir, Stojsław, Stronisław, Strzeżymir, Strzeżysław

Światozar, Ścibor, Śmisław, Świetożar ,Święcibor, Święciech, Świętek, Świętosz, Świętobor, Świętomir, Świętopełk, Świętosław, Świeciech

Tęgomir, Tugumir, Tihomil, Toligniew, Tolimir, Tolisław, Tomił, Tomir, Tomisław, Trpimir, Trzebimir, Trzebisław, Trzebomysł, Trzebomysław, Trzebowit, Tugemir, Twardosław, Tworzymir, Tworzysław, Tyszemir

Ubysław, Uniedrog, Uniegost, Uniemysł, Uniemysław, Uniewit, Unimir, Unisław

Wacław, Warcisław, Wielisław, Wieńczysław, Wińczysław, Wierzchosław, Wiesław, Więcemił, Więcemir, Więcerad, Więcesław, Wilczan, Wisław, Wiślimier, Witomir, Witomysł, Witosław, Władymir, Wizymir, Wissimir, Władysław, Włodisław, Włodzimierz, Włodzisław, Włodziwoj, Włościbor, Włościsław, Wodzisław, Wojbor, Wojciech, Wojen, Wojmir, Wojsław, Wolimir, Wratysław, Wrocisław, Wrócimir, Wrócisław, Wróciwoj, Wsiesław, Wszebąd, Wszebor, Wszeciech, Wszechciech, Wszegniew, Wszemił, Wszemir, Wszerad, Wyszemir, Wyszenieg, Wyszesław, Wyszymir, Wyszomir

Zdzigod, Zdzimir, Zdzisław, Zdziwoj, Ziemomysł, Ziemosław, Ziemowit, Zawisza, Zbigniew, Zbyszko, Zbygniew, Zbroimir, Zbrosław, Zbygniew, Zbylut, Zbysław, Zdzibor, Zdziebąd

Żelibor, Żelisław, Żyrosław

Najpopularniejsze wikińskie imiona żeńskie:

Aldis, Alfdisa, Alofa, Arngud, Asgerd, Astrid, Asvor, Aud,

Bergthora, Berthora, Biorgej, Blenda, Bodvilda, Borga, Brynhilda,

Freydhis, Frigerda,

Gjaflauga, Gerda, Grima, Grjota, Groa, Gudhirda, Gudgruna, Gudny, Gudfinna, Gudrid, Gudrun, Gunhilda, Gyda,

Halla, Halldis, Hallberga, Hallgerda, Hallveiga, Hekia, Helg, Herdis, Hervor, Hilda, Hildigunn, Hrafnhilda, Hrefna, Hrodna,

Inbjorga, Ingibiorga, Ingunn, Jofridd, Joreid, Jorunn,

Kadlin,

Nidbjor,

Olof, Ormiga, Osk,

Rafarta, Ragnheida, Rangveig, Reginleifa,

Sigrida, Svanlaug,

Tharlauga, Thora, Thorbjorga, Thordis, Thoreja, Thorgerda, Thorguna, Thorhalla, Thorhilda, Thorlauga, Thorkatla, Thoroda, Thorunn,Thorvor, Thurid, Thyria,

Ud, Unn,

Valborga, Valgerd,

Yngvild

Najpopularniejsze wikińskie imiona męskie:

Adils, Aegir, Agnar, Agni, Aki, Alf, Alrek, An, Ansgar, Ansculv, Ansulv, Anund, Arnlaug, Arinbjorn, Ari, Armod, Arnjolf, Arnbjorn, Arnfinn, Arnvald, Arnvind, Asbjorn, Asbrand, Asgaut, Asgeir, Asgrim, Ask, Aslak, Asleik, Asmund, Asolf, Asvald, Atli, Audmund, Audolf, Audun, Aun,

Bard, Beinir, Bersi, Birger, Bjalbo, Bjam, Bjarni, Bjorn, BjornolfBodvar, Borg, Bork, Bolli, Bolvark, Bragi, Brand, Brase, Brodir, Brynjolf,

Dallak,

Egil, Eid, Eilif, Einar, Eldgrim, Ellid, Emund, Erlend, Erling, Erp, Eryk, Esbiorn, Eskil, Eydis, Eyjolf, Eystein, Eyvald, Eyvind, Finnbogi, Floki, Flosi, Fridhleif, Frodi ,

Gamli , Gard, Gardhar, Garm, Gaut, Geir, Geirmund, Geirstein, Gerbjorn, Gest, Giermund, Gili, Gilsi, Gizur, Gjaflaug, Glum, Godfred, Godred, Gorm, Grani, Grettir, Grim, Grimisdal, Gro, Gudfast, Gudfrid, Gudhleif, Gudlaug, Gudmund, Gudred, Gunlaug, Gunnald, Gunnar, Gunnbjorn, Guthurm, Gylve,

Haf, Hafgrim, Haki, Hakon, Halbjorn, Halfdan, Hall, Hallbjorn, Halldor, Hallfred, Hallgrim, Hallkell, Hallstein, Hallvard, Hamund, Harald, Hardekanut, Harek, Harjolf, Harp, Hastein, Hauk, Havard, Hedin, Helgi,Hergils, Herigar, Herjolf, Hermund, Herstein, Hjalti, Hjorleif, Hjort, Hlen, Hlodver, Hogni, Hognieg, Holmstein, Hord, Horik, Hoskuld, Hrafn, Hrafnkel, Hrapp, Hrein, Hroald, Hrolf, Hrut, Hunbogi, Hvamm, Hveinn, Hvit,

Illugi, Ingjald, Ingolf, Ingstad, Ingvar, Iostan, Isleif, Ivar, Jon, Jorund,

Kalf, Karl, Kari, Karlsefni, Ketill, Ketillbjorn, Kjallak, Kjartan, Knut, Kodran, Kolbein, Koll, Kolskegg, Kormak, Kotlell, Kvedulf, Lambi, Leif, Ljot, Lodmunnd, Lyting,

Mar, Magnu, Melkolf, Merlund, Modolf, Mord, Niels, Njal, Njor, Obland, Odd, Oddi, Oddr, Offa, Olaf, Ogmund, Ondott, Onund, Orm, Orn, Ornolt, Ospak, Osvald, Osvif, Osvir, Otkell, Otrygg, Ottar, Ozur, Ragi, Rafn, Ranulf, Ragnald, Ragnar, Rolf, Rollo, Rognvald, Runlof, Ruryk,

Saemund, Sigfus, Sigmunt, Sigtrygg, Sigurd, Sigvat, Sjusta, Skammkell, Skapti, Skarf, Skarphedin, Skeggi, Skidi, Skiun, Skjold, Skokkolf, Snaebjorn, Snorrri, Sofi, Solmund Solv, Sorli, Spjallbude, Starkad, Storolf, Sturla, Styr, Styrbjorn, Starkad, Stein, Steingrim, Steinthor, Stigandi, Styr, Sumarlidi, Surt, Svan, Svart, Sveinung, Sven, Sverri, Svertig,

Teit, Therarinn, Thidrand, Thjodol, Thjostolf, Thoralf, Thorarin, Thorberg, Thorbjorn, Thorbrand, Thord, Thore, Thorer, Thorfinn, Thorgal, Thorgeir, Thorgest, Thorgils, Thorgrim, Thorhal, Thorhild, Thorkell, Thorlak, Thorleif, Thorleik, Thorlof, Thormod, Thorny, Thorolf, Thorrad, Thorir, Thorodd, Thorrod, Thorstan, Thorstein, Thorvald, Thorvi, Thorvor, Thrugot, Tjordek, Tjorvi, Tofi, Toke, Torf, Torfi, Tosti, Trandill, Tubbe, Tyrker,

Ulf, Ulfar, Ulfberht, Ulfheidik,

Vakr, Valbrand, Valdemar, Valgard, Valthjolf, Vandil, Vandrad, Vermund, Vestar, Vestein, Vifil, Vigdisk, Vingor,

Yngvar, Yngvi