Stój/Zbroja

Tarcze

Opis typowych dla wczesnego średniowiecza tarcz oraz porady na temat ich wykonania. Strój / Zbroja Arnor Tarcza Okrągła ?Tarcza: w wojskowości, d. Część uzbrojenia ochronnego żołnierzy. Znana już w epoce brązu, stosowana powszechnie przez piechotę i kawalerie. Początkowo wykonywana z różnych materiałów (metalu, drewna, wikliny lub skóry), póŹniej z drewna obitego materiałem, skórą lub metalem…? …

więcej

Kolczuga

Opis i charakterystyka pancerza kolczego w różnych wariantach splotów oraz praktyczne porady wraz ze zdjęciami dotyczące samodzielnego wykonania kolczugi. Strój / Zbroja Arnor Kolczuga to jedna z najwcześniejszych pancerzy metalowych jakie pojawiły się w dziejach świata. Niegdyś mylnie kojarzona z terenami wschodnimi, dzisiaj niemal pewnym jest, że wywodzi się od ludów celtyckich, które wywarły spory …

więcej

Słowiański strój kobiecy

Niniejszy artykuł jest próbą odtworzenia i opisania stroju kobiet słowiańskich mieszkających na terenie dzisiejszej Polski w X-XI wieku. Szebora Źródła wiedzy o ubiorze: Znaleziska: Na terenie obecnej Polski, odkryto pochodzące z omawianego okresu fragmenty tkanin (wielobarwne pasiaki z Gdańska i Opola, stąd najstarszy, z XI w, czerwonobrązowy) i wełnianych krajek (Gdańsk, Szczecin; często czerwone). Informują …

więcej

Tunika

Tłumaczenie artykułu dotyczącego rodzajów tunik występujących w interesującym nas okresie na terenach zamieszkałych przez wikingów. W tekście zamieszczono także wykroje opisanych modeli. Strój / Zbroja Arnor Jako, że era wikingów rozkwitała ok. 1000 lat temu mamy nieco mgliste pojecie o tym jak dokładnie ubierano się w owym okresie. W swoich wywodach możemy się opierać jedynie …

więcej

Wczesnośredniowieczna Pochwa Mieczowa

Omówienie elementarnego elementu ekwipunku każdego bogatego woja. Strój / Zbroja Arnor Odtwórcy wczesnośredniowieczni mają w swoim hobby wielki problem ze znajdowaniem jakichkolwiek Źródeł, na których mogą opierać się podczas wykonywania strojów i ekwipunku. Liczba znalezisk, choć nie można powiedzieć, że skąpa, jest często niewystarczająca by mieć jasny i pełny pogląd na jakieś zagadnienie. W niektórych …

więcej